Module: TkTreatItemFont (Ruby 2.3.4)

In Files

 • tk/lib/tk/itemfont.rb

Class/Module Index [+]

Quicksearch

TkTreatItemFont

Public Instance Methods

asciitagfont_configure(tagOrId, ltn, keys=nil)
asciitagfont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
Alias for: latintagfont_copy
kanjifont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 304
def kanjifont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
 if targetkey
  fontobj(targetkey).dup.call_font_configure([__item_pathname(tagid(tagOrId)), targetkey],
                        *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 else
   fontobj.dup.call_font_configure(__item_pathname(tagid(tagOrId)),
                   *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 end

 if wintag
  if winkey
   fontobj.kanji_replace(win.tagfontobj(wintag, winkey).kanji_font_id)
  else
   fontobj.kanji_replace(win.tagfontobj(wintag).kanji_font_id)
  end
 else
  if winkey
   fontobj.kanji_replace(win.fontobj(winkey).kanji_font_id)
  else
   fontobj.kanji_replace(win.fontobj.kanji_font_id)
  end
 end
 self
end
      
kanjitagfont_configure(tagOrId, knj, keys=nil)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 193
def kanjitagfont_configure(tagOrId, knj, keys=nil)
 if knj.kind_of?(Array)
  key = knj[1]
  knj = knj[0]
 else
  key = nil
 end

 optkeys = __item_font_optkeys(tagid(tagOrId))
 if key && !optkeys.find{|opt| opt.to_s == key.to_s}
  fail ArgumentError, "unknown font option name `#{key}'"
 end

 win, tag = __item_pathname(tagid(tagOrId)).split(';')

 optkeys = [key] if key

 optkeys.each{|optkey|
  optkey = optkey.to_s

  pathname = [win, tag, optkey].join(';')

  if (fobj = TkFont.used_on(pathname))
   fobj = TkFont.new(fobj) # create a new TkFont object
  elsif Tk::JAPANIZED_TK
   fobj = fontobj     # create a new TkFont object
  else
   knj = hash_kv(knj) if knj.kind_of?(Hash)
   unless TkItemConfigMethod.__IGNORE_UNKNOWN_CONFIGURE_OPTION__
    tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << "-#{optkey}" << knj))
   else
    begin
     tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << "-#{optkey}" << knj))
    rescue => e
     # ignore
    end
   end
   next
  end

  if fobj.kind_of?(TkFont)
   if knj.kind_of?(TkFont)
    conf = {}
    knj.kanji_configinfo.each{|key,val| conf[key] = val}
    if keys
     fobj.kanji_configure(conf.update(keys))
    else
     fobj.kanji_configure(conf)
    end
   else
    fobj.kanji_replace(knj)
   end
  end

  fobj.call_font_configure([pathname, optkey], *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 }
 self
end
      
latintagfont_configure(tagOrId, ltn, keys=nil)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 133
def latintagfont_configure(tagOrId, ltn, keys=nil)
 if ltn.kind_of?(Array)
  key = ltn[1]
  ltn = ltn[0]
 else
  key = nil
 end

 optkeys = __item_font_optkeys(tagid(tagOrId))
 if key && !optkeys.find{|opt| opt.to_s == key.to_s}
  fail ArgumentError, "unknown font option name `#{key}'"
 end

 win, tag = __item_pathname(tagid(tagOrId)).split(';')

 optkeys = [key] if key

 optkeys.each{|optkey|
  optkey = optkey.to_s

  pathname = [win, tag, optkey].join(';')

  if (fobj = TkFont.used_on(pathname))
   fobj = TkFont.new(fobj) # create a new TkFont object
  elsif Tk::JAPANIZED_TK
   fobj = fontobj     # create a new TkFont object
  else
   ltn = hash_kv(ltn) if ltn.kind_of?(Hash)
   unless TkItemConfigMethod.__IGNORE_UNKNOWN_CONFIGURE_OPTION__
    tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << "-#{optkey}" << ltn))
   else
    begin
     tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << "-#{optkey}" << ltn))
    rescue => e
     # ignore
    end
   end
   next
  end

  if fobj.kind_of?(TkFont)
   if ltn.kind_of?(TkFont)
    conf = {}
    ltn.latin_configinfo.each{|key,val| conf[key] = val}
    if keys
     fobj.latin_configure(conf.update(keys))
    else
     fobj.latin_configure(conf)
    end
   else
    fobj.latin_replace(ltn)
   end
  end

  fobj.call_font_configure([pathname, optkey], *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 }
 self
end
      
Also aliased as: asciitagfont_configure
latintagfont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 278
def latintagfont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
 if targetkey
  fontobj(targetkey).dup.call_font_configure([__item_pathname(tagid(tagOrId)), targetkey],
                        *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 else
  fontobj.dup.call_font_configure(__item_pathname(tagid(tagOrId)),
                  *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 end

 if wintag
  if winkey
   fontobj.latin_replace(win.tagfontobj(wintag, winkey).latin_font_id)
  else
   fontobj.latin_replace(win.tagfontobj(wintag).latin_font_id)
  end
 else
  if winkey
   fontobj.latin_replace(win.fontobj(winkey).latin_font_id)
  else
   fontobj.latin_replace(win.fontobj.latin_font_id)
  end
 end
 self
end
      
Also aliased as: asciitagfont_copy
tagfont_configinfo(tagOrId, key = nil)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 26
def tagfont_configinfo(tagOrId, key = nil)
 optkeys = __item_font_optkeys(tagid(tagOrId))
 if key && !optkeys.find{|opt| opt.to_s == key.to_s}
  fail ArgumentError, "unknown font option name `#{key}'"
 end

 win, tag = __item_pathname(tagid(tagOrId)).split(';')

 if key
  pathname = [win, tag, key].join(';')
  TkFont.used_on(pathname) ||
   TkFont.init_widget_font(pathname,
               *(__item_confinfo_cmd(tagid(tagOrId))))
 elsif optkeys.size == 1
  pathname = [win, tag, optkeys[0]].join(';')
  TkFont.used_on(pathname) ||
   TkFont.init_widget_font(pathname,
               *(__item_confinfo_cmd(tagid(tagOrId))))
 else
  fonts = {}
  optkeys.each{|key|
   key = key.to_s
   pathname = [win, tag, key].join(';')
   fonts[key] =
    TkFont.used_on(pathname) ||
    TkFont.init_widget_font(pathname,
                *(__item_confinfo_cmd(tagid(tagOrId))))
  }
  fonts
 end
end
      
Also aliased as: tagfontobj
tagfont_configure(tagOrId, slot)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 59
def tagfont_configure(tagOrId, slot)
 pathname = __item_pathname(tagid(tagOrId))

 slot = _symbolkey2str(slot)

 __item_font_optkeys(tagid(tagOrId)).each{|optkey|
  optkey = optkey.to_s
  l_optkey = 'latin' << optkey
  a_optkey = 'ascii' << optkey
  k_optkey = 'kanji' << optkey

  if slot.key?(optkey)
   fnt = slot.delete(optkey)
   if fnt.kind_of?(TkFont)
    slot.delete(l_optkey)
    slot.delete(a_optkey)
    slot.delete(k_optkey)

    fnt.call_font_configure([pathname, optkey],
                *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
    next
   else
    if fnt
     if (slot.key?(l_optkey) ||
       slot.key?(a_optkey) ||
       slot.key?(k_optkey))
      fnt = TkFont.new(fnt)

      lfnt = slot.delete(l_optkey)
      lfnt = slot.delete(a_optkey) if slot.key?(a_optkey)
      kfnt = slot.delete(k_optkey)

      fnt.latin_replace(lfnt) if lfnt
      fnt.kanji_replace(kfnt) if kfnt

      fnt.call_font_configure([pathname, optkey],
                  *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
      next
     else
      fnt = hash_kv(fnt) if fnt.kind_of?(Hash)
      unless TkItemConfigMethod.__IGNORE_UNKNOWN_CONFIGURE_OPTION__
       tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << "-#{optkey}" << fnt))
      else
       begin
        tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << "-#{optkey}" << fnt))
       rescue => e
        # ignore
       end
      end
     end
    end
    next
   end
  end

  lfnt = slot.delete(l_optkey)
  lfnt = slot.delete(a_optkey) if slot.key?(a_optkey)
  kfnt = slot.delete(k_optkey)

  if lfnt && kfnt
   TkFont.new(lfnt, kfnt).call_font_configure([pathname, optkey],
                         *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
  elsif lfnt
   latintagfont_configure([lfnt, optkey])
  elsif kfnt
   kanjitagfont_configure([kfnt, optkey])
  end
 }

 # configure other (without font) options
 tk_call(*(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)).concat(hash_kv(slot)))) if slot != {}
 self
end
      
tagfont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
 
        # File tk/lib/tk/itemfont.rb, line 252
def tagfont_copy(tagOrId, win, wintag=nil, winkey=nil, targetkey=nil)
 if wintag
  if winkey
   fnt = win.tagfontobj(wintag, winkey).dup
  else
   fnt = win.tagfontobj(wintag).dup
  end
 else
  if winkey
   fnt = win.fontobj(winkey).dup
  else
   fnt = win.fontobj.dup
  end
 end

 if targetkey
  fnt.call_font_configure([__item_pathname(tagid(tagOrId)), targetkey],
              *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 else
  fnt.call_font_configure(__item_pathname(tagid(tagOrId)),
              *(__item_config_cmd(tagid(tagOrId)) << {}))
 end
 self
end
      
tagfontobj(tagOrId, key = nil)
Alias for: tagfont_configinfo